LEQUIST tilbyder tværfaglig rådgivning indenfor nybyggeri og renoveringer

Formålet vil, uanset bygningstype og bygherre, altid være optimering af økonomi, tidsplan og kvalitet.

Rådgivning ved fredede ejendomme

At renovere og ombygge fredede ejendomme er en balanceakt. Bygningen skal på samme tid fungere efter nutidige krav og standarder og stå med sjælen intakt. Det kræver overblik, viden og kærlig omsorg.
Jeg har en mangeårig lidenskab og erfaring indenfor netop denne disciplin.

Når jeg er involveret i projekter med godser, herregårde og slotte sætter jeg en ære i at:

 • Forstå sjælen i bygningen og dens historie.
 • Fange bygherres ønsker 100 % og skabe dem om til muligheder.
 • Sætte realistiske økonomiske og tidsmæssige rammer.

Det er ikke nogen hemmelighed, at arbejdet med fredede bygninger kan give overraskelser undervejs. Derfor er det vigtigt for mig, at afklaringen inden igangsætning er omhyggelig og tilbundsgående. På den måde kan jeg sikre en proces, som virkelig kan føres ud i livet og sikre et godt resultat. I sidste ende handler det om, at alle brikker falder på plads. Til glæde for både bygherre og fremtiden.

LEQUIST projekter.

Her kan du se en liste over de projekter, jeg har arbejdet med fra 1990-2016.

Rådgivning ved boligrenovering

Når bevaringsværdige boliger skal renoveres eller bygges om, er der meget på spil. Selv om alle regler, restriktioner og pligter skal tages i ed, skal boligen også være rar, hyggelig og i orden.

Samtidig skal arbejdet i både foreninger og ejerboliger udføres med mindst mulig gene for beboerne. Måske er genhusning en mulighed, måske må beboerne ”leve med” i processen. Begge dele kræver god styring og gode kommunikation, og beboerinddragelse er en vigtig del af projektet.

Jeg har mange års erfaring med at balancere boligprojekter – med alt, hvad det indebærer:

 • Uvildig besigtigelse og rådgivning – hvad er den bedste løsning?
 • Vedligeholdelsesplaner – et godt værktøj, når det gælder langtidsplanlægning.
 • Projektledelse – på tværs af fag og i tæt dialog med de øvrige aktører.

Mit mål er altid en renovering, som sikrer, at bygningen kan igen i mange år uden andet end almindelig drift og vedligeholdelse.

LEQUIST projekter.

Her kan du se en liste over de projekter, jeg har arbejdet med fra 1990-2016.

 

Rådgivning ved erhvervsrenovering

Når en bygning med erhverv skal renoveres, er funktionen selvfølgelig i fokus. Men – hvis erhvervsbygningen er bevaringsværdig, er der mange andre ting på spil. Det kræver særlige hensyn.
Erhvervsbygninger findes i ligeså mange udgaver, som der er erhverv. Mange udfordringer går dog igen. Uanset, om bygningen rummer produktion, kontor, slagteri eller måske stutteri, så handler en succesfuld renovering om at vælge rådgivere, der forstår dine ønsker og har erfaringen til at afdække de realistiske muligheder.

Som erfaren rådgiver ved renoveringsprojekter ved jeg, at mange ting skal spille sammen:

 • Hensyn til funktion, logistik og effektivitet.
 • Forståelse for processer, flow og ønsker til fremtidige forhold.
 • Nødvendige begrænsninger på grund af hensyn til mennesker og arbejdsmiljø.

Samtidig skal økonomi og tidsplaner holde. Det kræver stort engagement og viden fra alle parter.

LEQUIST projekter.

Her kan du se en liste over de projekter, jeg har arbejdet med fra 1990-2016.

 

Rådgivere og entreprenører

At arbejde med bevaringsværdige bygninger kræver både specialviden, erfaring og tværfaglig indsigt. Og der er meget at sætte sig ind i, når man står i spidsen for projektet.

Med speciale i bevaringsværdige og fredede ejendomme har jeg gennem årene løst meget forskelligartede projekter i mange typer af ejendomme – både privat og erhverv:

 • Projektstyring og -gennemgang – baseret på mine mange år i rådgiverbranchen.
 • Kvalitetssikring – min erfaring giver overblikket.
 • Diverse ledelsesopgaver – indgående kendskab til både personale- og projektledelse.

Lad mig være jeres genvej til en effektiv og succesfuld opgaveløsning.

LEQUIST projekter.

Her kan du se en liste over de projekter, jeg har arbejdet med fra 1990-2016.

 

Rådgivning til offentlige bygherrer

Når offentlige bygninger skal renoveres eller bygges om, er der mange interessenter. Det giver mange hensyn at tænke ind, når den optimale løsning skal findes og føres ud i livet.

Gennem årene har jeg lært, at det er vigtigt blandt andet at tage hensyn til:

 • Indeklima – god akustik, tilstrækkeligt lys og mulighed for at få frisk luft ind.
 • Funktionalitet – for både personale, andre brugere og besøgende.
 • Økonomi og tid – hvordan får vi opfyldt flest ønsker indenfor den givne ramme?

Samtidig skal selve arbejdet udføres på en måde, som er sikker og tryg for de daglige brugere. Derfor er det vigtigt at inddrage både personale, brugere og bygningsansvarlige i processen.

Gennem mine mange år som bygningsingeniør har jeg været involveret i blandt andet renovering af en del skoler og forskellige sportshaller.

LEQUIST projekter.

Her kan du se en liste over de projekter, jeg har arbejdet med fra 1990-2016.

 

Share This