Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, Fiolbiblioteket er funktionsudtømt. Overvejelser om anvendelsesændring er igangsæt.

Efter analyser af procesmetoder i primært Danmark, Norge, USA og England diskuterede jeg, hvordan disse metoder kan overføres på Fiolbiblioteket, som et eksempel på håndtering af en anvendelsesændring i en fredet bygning.

Share This