Mølleporten i Stege

Fredet ikonisk byport som henligger ubenyttet.

Lykke + Nielsen Arkitekter har udarbejdet et prospekt, som skal give offentlig adgang til byporten, men dertil hørende tilpasning af terræn og vejforløb. Prospektet er nu godkendt og midler til den næste fase er bevilliget. Rigtig mange interessenter er involveret i afdækning af faktiske forhold og fremtidigt tiltag. Det rigtig spændende, at leverer sparring om de ingeniørmæssige forundersøgelser.

Share This