Vedligeholdelsesgennemgang af bevaringsværdigt parcelhus. Hvornår er det tid til at gør hvad? Det kan være en stor hjælp for en ejer at få langt en plan, der er prioriteret efter teknisk vurdering. Herefter kan man afklare ønsker til brugsmæssige tiltag og indpasse det i planen.

Share This