Der nedrives, og pludselig dukker noget uforudset op. Tegninger tjekkes, tilsyn udføres. Afklaring sker, og sagen kan komme videre.

Share This