Bevaringsværdigt U-isoleret stålskelet hus med asbestholdige facadeplader, skal have en ny varm facade renovering.

Share This